Intra-aortic decrease in blood plasma pH

R Rispens*, JP Zock, WG Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)97-99
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPflugers archiv-European journal of physiology
  Volume386
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit