Intraoperative cloudy urine due to propofol-induced crystallization of uric acid

Hendrik W. Zijlstra*, Clemens R. Barends, Jaap Jan Vos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)292-293
  Aantal pagina's2
  TijdschriftCanadian Journal of Anesthesia
  Volume71
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - feb.-2024

  Citeer dit