Intrapersonal factors, social context and health-related behavior in adolescence

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

4772 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Reijneveld, Menno, Supervisor
Datum van toekenning6-dec.-2010
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789460700249, 9789460700240
StatusPublished - 2010

Citeer dit