Intraprofessional workplace learning in postgraduate medical education: a scoping review

Lara Teheux*, Ester H.A.J. Coolen, Jos M.T. Draaisma, Marieke de Visser, Nynke D. Scherpbier-de Haan, Wietske Kuijer-Siebelink, Janiëlle A.E.M. van der Velden

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intraprofessional workplace learning in postgraduate medical education: a scoping review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Social Sciences

Psychology

Keyphrases