Intraprofessionele consultatie: leerzaam op vele fronten

Marijn Janssen*, Margaretha Sagasser, Elisabeth Laro, Jacqueline de Graaf, Nynke Scherpbier-de Haan

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageIntraprofessional consultation: Instructive on many fronts
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)578-581
Aantal pagina's4
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume60
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 1-nov.-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit