Intravenous administration of recombinant human IL-10 suppresses the development of anti-thy 1-induced glomerulosclerosis in rats.

Heni Rachmawati, Leonie Beljaars, Catharina Reker-Smit, Hester Bakker, Anne-miek van Loenen - Weemaes, Marjolijn Lub-de Hooge, Klaas Poelstra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)116-130
TijdschriftPda journal of pharmaceutical science and technology
Volume65
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2011

Citeer dit