Intravenous drug dose optimization and drug effect monitoring in anaesthesia

  Onderzoeksoutput

  1575 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit proefschrift onderstreept het belang van het optimaliseren van de dosering van anesthetica en geeft een beschrijving van de middelen die de anesthesiologen hebben om dit doel te bereiken.

  Twee belangrijke onderwerpen komen hierbij aan bod.

  Ten eerste hebben we onderzocht wat de invloed is van hersentumoren in de frontale hersenkwab op de pharmacokinetiek (de manier waarop het lichaam medicatie verwerkt) en pharmacodynamiek (de invloed van medicatie op het lichaam) van propofol bij patiënten die hieraan geopereerd werden.
  Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat hersentumoren wel invloed hebben op de farmacokinetiek, maar niet op de farmacodynamiek van propofol.

  Ten tweede hebben we beoordeeld hoe effectief verschillende hypnose en analgesie monitors (BIS, CVI, CI, CS) zijn als hulpmiddel bij het optimaliseren van een anesthetische dosis in de algemene populatie.
  Uiteindelijk concluderen wij dat de huidige generatie hypnose en analgesie monitors anesthesiologen wel beter in staat stellen om de medicatie dosis te optimaliseren dan de huidige praktijk (standaard dosering schema’s en doseren op geleide van hemodynamische variabelen), maar dat ze nog steeds belangrijke tekortkomingen hebben.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Absalom, Tony, Supervisor
  • Struys, Michel, Supervisor
  • Eleveld, Douglas, Co-supervisor
  Datum van toekenning31-mei-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9842-6
  Elektronische ISBN's978-90-367-9841-9
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit