Intrinsic factors influence self-management participation in COPD: effects on self-efficacy

Geertje M. de Boer*, T. H. Mennema, Esther van Noort, Niels H. Chavannes, Erwin Birnie, Johannes C. C. M. In't Veen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer11
Aantal pagina's3
TijdschriftERJ Open Research
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-apr.-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit