Intrinsic T-cell regulator miR-142-3p/5p-a novel therapeutic target?

Sebastian Dolff, Wayel H Abdulahad, Benjamin Wilde

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)508-509
Aantal pagina's2
TijdschriftCellular & molecular immunology
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2021

Citeer dit