Introducing an intervention model for fostering affective involvement with persons who are congenitally deafblind

Marga Martens, Marleen J. Janssen, Aloysius Ruijssenaars, J.Marianne Riksen-Walraven

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)29-41
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of Visual Impairment & Blindness
Volume108
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014

Citeer dit