Introducing Intersectionality, by Mary Romero, Malden, Polity Press, 2017, 296 pp.

Donya Ahmadi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1346-1347
Aantal pagina's2
TijdschriftEthnic And Racial Studies
Volume42
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit