Introducing the special issue in CEREM: Towards Smart Finance

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  19 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)7-8
  Aantal pagina's2
  TijdschriftCentral European Review of Economics and Management
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit