Introduction

Andrew J.M. Irving, Janieke Bruin-Mollenhorst

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftYearbook for Ritual and Liturgical Studies
Volume38
DOI's
StatusPublished - 24-okt.-2022

Citeer dit