Introduction: Foreign banks and economic transition

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)95 - 98
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Emerging Market Finance
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2004

Citeer dit