Introduction: Legacies of the French Wars of Religion

Tom Hamilton, David van der Linden*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummercrab005
TijdschriftFrench history
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 8-mei-2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit