Introduction of surface imaging as part of repeat CT procedure for proton breast cancer patients

M. Kuijpers, Estelle Batin, T van Faassen - van Loenen, Artürs Meijers, Anne Crijns, J.A. Langendijk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
TitelESTRO 2020 Abstract book
Pagina'sS1111
Aantal pagina's1
StatusPublished - 2020

Citeer dit