Introduction of surface imaging as part of repeat CT procedure for proton breast cancer patients

M. KuijperS, E. Batin, T. Van Faassen-van Loenen, A. Meijers, A. Crijns, J. A. Langendijk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S1057-S1058
Aantal pagina's2
TijdschriftRadiotherapy and Oncology
Volume152
StatusPublished - nov-2020

Citeer dit