Introduction: Parties at the Grassroots: Local Party Branches in the Low Countries

Bram Wauters, Simon Otjes, Emilie van Haute

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  26 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)109-124
  Aantal pagina's16
  TijdschriftPolitics of the Low Countries
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit