Introduction: Prostate cancer: From basic science to clinical application?

P. Doreian, F.N. Stokman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)351-355
Aantal pagina's5
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume151
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec-2003

Citeer dit