Introduction: remembering the French Wars of Religion

David van der Linden*, Tom Hamilton

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)411–416
Aantal pagina's6
TijdschriftFrench history
Volume34
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 31-dec.-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit