Introduction: Renewing Democracy: The Rise of Green Politics in West Germany

Stephen Milder, Konrad Jarausch

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)3-24
  Aantal pagina's22
  TijdschriftGerman Politics and Society
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit