Introduction: Sport and computer

R.H. Koning*, G. Sierksma, Susanne van der Velde

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)231 - 232
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
Volume148
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2003

Citeer dit