(Introduction to) A Century Later: New Readings of May Fourth in Modern Chinese History

Ya-pei Kuo*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)135-137
  Aantal pagina's3
  TijdschriftTwentieth-Century China
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - mei-2019

  Citeer dit