Introduction to big data challenges

Anno Bunnik*, Anthony Cawley, Michael Mulqueen, Andrej Zwitter

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Introduction to big data challenges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology