Introduction to North Sea submerged landscapes and prehistory.

J.H.M. Peeters, K.M. Cohen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-5
TijdschriftNetherlands Journal of Geosciences
Volume93
Nummer van het tijdschrift1-2
Vroegere onlinedatum7-apr.-2014
StatusPublished - 2014

Citeer dit