Introduction to physics, carbon dioxide, trace elements and isotopes in the Southern Ocean: The Polarstern expeditions ANT-XXIV/3 (2008) and ANT-XXIII/3 (2006)

Eberhard Fahrbach, Hein J. W. de Saar*, Veronique C. Garcon, Christine Provost, Hein J.W. de Baar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2501-2508
Aantal pagina's8
TijdschriftDeep-Sea research part ii-Topical studies in oceanography
Volume58
Nummer van het tijdschrift25-26
DOI's
StatusPublished - 15-dec-2011

Citeer dit