Introduction to Special Issue "International Law for the SDGs"

OnderzoeksoutputAcademic

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftBrill Open Law
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb-2020

Citeer dit