Introduction (to special issue on competition and market power)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)351 - 355
Aantal pagina's5
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume151
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2003

Citeer dit