Introduction To Special Issue On Evolution Of Social Networks

F.N. Stokman, P. Doreian

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftThe Journal of Mathematical Sociology
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit