Introduction to the Special Issue “Nonviolence and Religion”

Louise Du Toit, Ephraim Meir, Ed Noort, Wolfgang Palaver*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer403
  Aantal pagina's6
  TijdschriftReligions
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - mrt.-2023

  Citeer dit