Introduction to the Special Issue on Digital Humanities and Computational Linguistics

John Nerbonne, Sara Tonelli

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  77 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)7-10
  Aantal pagina's4
  TijdschriftItalilan Journal of Computational Linguistics
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit