INVARIANT FEATURES OF STRUCTURE OF PANCREATIC RIBONUCLEASE - TEST OF DIFFERENT PREDICTIVE MODELS

JA LENSTRA, J HOFSTEENGE, JJ BEINTEMA

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  68 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)185-193
  Aantal pagina's9
  TijdschriftJournal of Molecular Biology
  Volume109
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit