INVASIVE PULMONARY ASPERGILLOSIS IN A NON-IMMUNOSUPPRESSED PATIENT - SUCCESSFUL MANAGEMENT WITH SYSTEMIC AMPHOTERICIN AND FLUCYTOSINE AND INHALED AMPHOTERICIN

S RODENHUIS*, F BEAUMONT, HF KAUFFMAN, HJ SLUITER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

  25 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)78-79
  Aantal pagina's2
  TijdschriftThorax
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit