INVERSE PROBLEMS AND COHERENCE

HP BALTES*, HA FERWERDA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)405-406
  Aantal pagina's2
  TijdschriftIEEE Transactions on Antennas and Propagation
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit