Investeren in impliciete kennis en het arbeidsrecht

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22 - 26
Aantal pagina's5
TijdschriftIntellectueel Kapitaal
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2005

Citeer dit