Investigating Measurement Properties of the Groningen Frailty Indicator: A More Systematic Approach is Needed Response

Lilian L. Peters*, Han Boter, Erik Buskens, Joris P. J. Slaets

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)757-758
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American Medical Directors Association
Volume13
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - okt.-2012

Citeer dit