Investigating the effect of the optimality constraint on parameter estimates in a job search model (XXIX Special Issues)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)62 - 64
Aantal pagina's3
TijdschriftCanadian Journal of Economics
Volume29
Nummer van het tijdschriftApril
StatusPublished - 1996

Citeer dit