Investigation of the (3He, 2He) reaction: Reaction mechanism and application to the reaction on 28Si

J. van Driel*, R. Kamermans, R.J. de Meijer, A.E.L. Dieperink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-22
  Aantal pagina's22
  TijdschriftNuclear Physics A
  Volume342
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit