Investigations of binary galaxies

Domingos Savio de Lima Soares

Onderzoeksoutput

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van Albada, Tjeerd, Supervisor
  • Sanders, Robert, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1989

Citeer dit