Investor protection and concentrated ownership: assessing corporate control mechanisms in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
143 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)119-138
Aantal pagina's20
TijdschriftGerman Economic Review
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mei-2004

Citeer dit