Invloed van benzodiazepines, zolpidem en zopiclon op de slaap

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-18
Aantal pagina's9
TijdschriftPsyfar
Volume9
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2014

Citeer dit