Invoering van interorganisatorische ICT in de gezondheidszorg. Analyse van een casestudie vanuit belangengroepen perspectief

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)63 - 86
  TijdschriftM&O. Tijdschrift voor Management en Organisatie
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit