Involvement of microRNAs in T-cell immunity: Functional analysis of microRNAs in Health and in Rheumatoid Arthritis

Katarzyna Anna Śmigielska-Czepiel

Onderzoeksoutput

1530 Downloads (Pure)

Samenvatting

De wijze waarop CD4+ T-cellen zich ontwikkelen is nog steeds onderwerp van intensief onderzoek. MicroRNAs (miRNAs), een familie van kleine (~22nt) niet-coderende RNA moleculen, zijn bij dit proces betrokken. Door aan mRNAs te binden, zorgen miRNAs ervoor dat eiwitten die door deze mRNAs worden aangemaakt lager tot expressie komen. In experimentele modellen is aangetoond dat het moduleren van de expressie van miRNAs leidt tot serieuze verstoring in de ontwikkeling en functie van T-cellen waardoor autoimmuniteit kan ontstaan. In dit proefschrift hebben we onderzoek verricht aan CD4+ T-cellen van gezonde proefpersonen en patiënten met reumatoïde artritis (RA). We konden in gezonde personen en RA-patiënten miRNA patronen vast stellen die karakteristiek zijn voor specifieke T-cel populaties, waaronder naïeve en geheugen “regulatoire T-cellen”. Daarnaast onderzochten we waarom regulatoire geheugen T-cellen zich in het synovium van RA-patienten ophopen. In het tweede deel van het proefschrift onderzochten we de relatie tussen T-cel activatie en de expressie en functie van miRNAs. Hierbij ging specifieke aandacht uit naar de functie van het door T-cel activatie verhoogd tot expressie komende miRNA miR-21. We konden aantonen dat miR-21 belangrijk is voor de migratie en overleving van geactiveerde T-cellen. Dit proefschrift draagt bij aan de kennis van de wijze waarop T-cel functie in gezondheid en ziekte op moleculair niveau wordt gereguleerd.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Berg, Anke, Supervisor
  • Boots, Mieke, Supervisor
Datum van toekenning12-feb-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036767897
Elektronische ISBN's9789036767880
StatusPublished - 2014

Citeer dit