Samen met ouders werken aan een fijne school: Toolkit met ideeën, werkvormen en tips

Coby van Niejenhuis, Stefanie Abrahamse, Rick Bloemberg, Inge Anthonijsz, Wies Arts, Gijs Huitsing, René Veenstra

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Om scholen te ondersteunen in de communicatie en de samenwerking met ouders, hebben de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Jeugdinstituut de module 'Samen met ouders werken aan een fijne school' ontwikkeld. Deze module bestaat uit een training en een toolkit. Doel van de module is scholen in het basisonderwijs hulpmiddelen aan te reiken om op een positieve manier ouders te betrekken bij de school. De training en toolkit bieden leerkrachten en andere medewerkers van basisscholen (bijvoorbeeld intern begeleiders of
gedragswetenschappers) handvatten om samen met ouders te werken aan het terugdringen of voorkomen van pesten.
Vertaalde titel van de bijdrageInvolving parents in creating a pleasant school: Toolkit containing ideas, activities and tips
Originele taal-2Dutch
UitgeverijNederlands Jeugdinstituut / Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's60
StatusPublished - 2015

Citeer dit