Inzicht in impact: De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en denkrichtingen voor de toekomst

OnderzoeksoutputAcademic

15 Downloads (Pure)

Samenvatting

De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning uit het Groningenveld blijven zich ontwikkelen. Dit komt deels door de gaswinning zelf en de aardbevingen, maar zeker ook door het zoeken naar een goede aanpak, onenigheid en door de vele veranderingen in beleid en bestuur. Het dossier wordt steeds complexer en onoverzichtelijker. Pogingen om het probleem in te dammen monden soms uit in een nieuwe crisis. Wat doet dit met bewoners en hun leefomgeving? De kennis hierover is niet altijd toegankelijk en is verspreid over verschillende onderzoeksgroepen, instellingen en instanties. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen geeft een overzicht van de gevolgen met het boek: Inzicht in impact.
Dit kennisoverzicht presenteert de belangrijkste onderzoeken, rapporten en ontwikkelingen tot midden 2023. Het verbindt kennis vanuit verschillende disciplines en instanties met elkaar en stelt de lezer in staat het dossier en haar verloop beter te begrijpen. Ook komen de verhalen van bewoners aan bod door middel van interviews en fotografie: Impact in beeld. Naast een overzicht van de stand van kennis, geven meerdere wetenschappers hun visie op het dossier in verdiepende essays.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijKennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen
Aantal pagina's446
ISBN van geprinte versie9789090378572
StatusPublished - 2023
EvenementGroningen in Beeld: Congres over de maatschappelijke impact en de toekomst - lab050, Groningen
Duur: 23-nov.-202323-nov.-2023
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/congres-groningen-in-beeld

Keywords

 • gaswinning
 • aardbevingen
 • maatschappelijke gevolgen
 • gezondheid en welzijn
 • regionale economie
 • mijnbouw
 • bestuur
 • imago en identiteit
 • leefbaarheid
 • veiligheid
 • communicatie
 • schade

Citeer dit