Ionization-induced fragmentation dynamics of isolated complex biomolecules

Olmo Gonzalez Magana

Onderzoeksoutput

572 Downloads (Pure)

Samenvatting

KVI-studie naar de effecten van straling op complexe biomoleculen Onderzoek naar de biologische schade van straling wordt al uitgevoerd sinds de ontdekking van ioniserende straling. Naast bescherming tegen straling zijn de ontwikkelingen in de radiotherapie de laatste tien jaar een belangrijke reden om hierover kennis te vergaren. Conventionele radiotherapie maakt gebruik van elektronen- en röntgenstraling om tumoren te bestrijden. De dosisverdeling van protonen en zware ionen is echter zodanig dat de effectiviteit van radiotherapie significant kan toenemen. Nauwkeurige bestudering van de interactie tussen complexe biomoleculen en protonen of zware ionen is daarom van cruciaal belang voor de verbetering van moderne radiotherapietechnieken. Kennis over fundamentele processen in deze kleinste bouwsteenmoleculen kan namelijk nog niet goed vertaald worden naar biologische relevantie. De experimenten werden uitgevoerd met een op het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) ontwikkelde opstelling voor massaspectrometrische analyse met daarin geïntegreerd een elektrospray-ionisatiebron en een elektromagnetische val voor de te bestuderen molecuul-ionen. Elektrospray-ionisatie is een methode om grote biomoleculeculaire ionen, zoals DNA en eiwitten, in de gasfase te brengen zonder dat deze uit elkaar vallen. De elektromagnetische val wordt gebruikt om moleculen te verzamelen zodat de dichtheid van moleculen hoog genoeg is om een bestralingsexperiment te doen. Nadat het wolkje moleculen bestraald is, analyseerde González de inhoud van de val met behulp van vluchttijdspectrometrie.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hoekstra, Ronnie, Supervisor
  • Schlathölter, Thomas, Supervisor
Datum van toekenning29-nov-2013
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036765824
Elektronische ISBN's9789036765831
StatusPublished - 2013

Citeer dit