Iron from melting glaciers fuels the phytoplankton blooms in Amundsen Sea (Southern Ocean): Iron biogeochemistry

Loes J. A. Gerringa*, Anne-Carlijn Alderkamp, Patrick Laan, Charles-Edouard Thuroczy, Hein J. W. De Baar, Matthew M. Mills, Gert L. van Dijken, Hans van Haren, Kevin R. Arrigo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

139 Citaten (Scopus)
90 Downloads (Pure)

Zoekresultaten