Is 30 minutes between doses long enough in oral food challenges?

Maria Eleonore Pettersson*, Bertine M. J. Flokstra-de Blok, Sicco van der Heide, Jeanet Kukler, Anthony E. J. Dubois

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)615-617
Aantal pagina's3
TijdschriftPediatric Allergy and Immunology
Volume25
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - okt-2014

Citeer dit