Is Aarhus Still a Progressive Force?

Lorenzo Squintani*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4-7
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal For European Environmental & Planning Law
Volume18
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - feb-2021

Citeer dit