Is admission to and surviving the intensive care unit an outcome measure of optimal treatment for patients with diabetes?

Iwan C. C. van der Horst*, Maarten W. N. Nijsten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1981-1983
Aantal pagina's3
TijdschriftCritical Care Medicine
Volume40
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2012

Citeer dit